CBD olie beter slapen

Kan CBD olie mij beter helpen slapen?

Verschillende klinische onderzoeken vanuit de hele wereld laten weten dat CBD een uitkomst kan zijn voor mensen met slaapproblemen. Slecht slapen, iets waar veel mensen last van hebben. Iedereen slaapt wel eens slecht, maar als dit langere tijd aanhoud kan dit leiden tot oververmoeidheid en tot slapeloosheid. Er zijn veel oorzaken die kunnen leiden tot slaapproblemen. In dit artikel gaan wij verder in op de effecten van CBD op slapen.

De invloed van een hogere dosis CBD op slapen

Een onderzoek gepubliceerd door de Journal of Psychophamcology heeft het effect van een hogere dosis CBD onderzocht op ratten.
Uit dit onderzoek is gebleken dat door een hogere dosis CBD een postitief effect heeft op het verlengen van de diepe slaap.
De knaagdieren werden opgedeeld in 3 groepen.

Groep 1: Kreeg 2,5 mg. CBD per kilo lichaamsgewicht toegediend.
Groep 2: Kreeg 10 mg. CBD per kilo lichaamsgewicht toegediend.
Groep 3: Kreeg 40 mg. CBD per kilo lichaamsgewicht toegediend.

Wat bleek was dat de groep 2 en 3 aanzienlijk langer en dieper sliep. Hieruit konden de wetenschappers concluderen dat CBD wel degelijk in verband staat met beter en dieper slapen. Wel moeten we hierbij vermelden dat de opname van CBD kan verschillen bij mensen en dieren.

Invloed van CBD op slaaponderbrekingen

Een andere studie uit 1981 die tevens ook door de Journal of Clinical Pharmacology is gepubliceerd toonde eveneens vergelijkbare resultaten.
Dit onderzoek telde 15 deelnemers. De participanten kregen gedurende 5 weken elke week een andere dosering.
In week 1 kregen de deelnemers 40 mg CBD toegediend, in week 2 60mg CBD, in week 3 160mg CBD.
In week 4 kreeg de groep een placebo en in de laatste week kreeg de groep 5mg. Nitrazepam. Nitrazepam is een welbekend slaapmiddel die losstaat van CBD.
Vrijwel alle deelnemers reageerde het beste op een dosis van 160 mg. CBD. Deze dosis had een positief effect op de slaap en werd daarom ook geassocieerd met aanzienlijk minder slaaponderbrekingen. Wel merkte de groep op dat bij een hoge dosis CBD, de intensiteit van hun dromen minder was.

Kan CBD olie mij dan beter helpen slapen?

Ja, CBD olie kan u veel beter helpen slapen en kan u bijstaan bij het makkelijker in slaap te komen. Uit de onderzoeken kan worden geconcludeerd dat CBD de slaap positief kan beïnvloeden. Ook het aantal reacties over de effecten van CBD bij de slaap zijn overweldigend. Wij raden u wel aan om een CBD olie RAW te kiezen indien u beter wilt slapen.

Welke CBD olie werkt het beste om beter te kunnen slapen?

Een van de beste CBD producten die goed helpt bij het beter slapen is een CBD olie RAW. Deze CBD olie variant bevat een hoog percentage CBD-a (een aan CBD gerelateerde natuurlijke stof). Deze stof kan bijdragen aan het beter in slaap komen.

Recentelijk is aangetoond door verschillende onderzoeken dat de HempCare 5% CBD olie RAW de beste CBD olie is om u beter te helpen slapen. Een aantal laboratoria hebben door middel van analyses geconstateerd dat deze CBD olie RAW zeer zuiver en hoog van kwaliteit is. Deze CBD olie kunt u aanschaffen bij The CBD Company.

Heeft u wel eens rugpijn? Lees dan ons laatste artikel over het effect van CBD olie bij rugpijn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *